Generalforsamling 2021 i Næstved Bicycle Club

 

Afholdes torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00

Auditoriet, Sct. Jørgens Skole, Manøvej 14, 4700 Næstved

 

 

DAGSORDEN (ifølge vedtægterne)

 

1.     Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e)

2.     Formandens beretning

3.     Regnskab for moderklub NBC og teams ved kassereren

4.     Fastsættelse af kontingent

a.     Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning med DKK 100 til DKK 750/år for aktive ryttere pr. 1/11 2021

5.     Fremlæggelse af budget for 2021 – for moderklub NBC og teams

6.     Behandling af indkomne forslag

a.     -

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a.     Kasserer – Tom Levå, genopstiller for 2 år

b.     Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer:

                                                  i.      Mikkel Levring, genopstiller for 2 år

                                                ii.      Simon Marquardsen, genopstiller for 2 år

                                              iii.      Gudrun Höskuldsdóttir ny-opstiller for 1 år

                                             iv.      Nyt bestyrelsesmedlem, vælges for 1 el. 2 år

c.      Valg af bestyrelsessuppleant – ny, vælges for 1 år

d.     Valg af revisor – Jakob Frydkjær, genopstiller for 2 år

e.     Valg af revisorsuppleant – ny, vælges for 1 år

8.     Eventuelt

 

Eventuelle forslag bedes fremsendt til formand Ole Hansen på ole@skafterup.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Vel mødt!

Bestyrelsen

Hold i dag