Da jyder og sjællændere var fjender

Der var en gang hvor jyder og sjællændere var rivaler i cykelløbene... sådan er det ikke mere...*not*

Lad os skrue tiden lidt tilbage, og stoppe ved 1892. Her blev Jyllandsløbet for første gang kørt. Løbet var fra Fredericia til Ålborg og tilbage igen, og i et af cykelbladene fra dengang kunne man læse følgende:

»Lad det nu blive en sag hvorom Hundreder af Jyder flokke sig, saa det alene bliver et« jysk løb«. Dermed mener jeg ikke, at vi skulle formene andre at tage del, nej, tvært imod, lad dem bare komme: Fynbo, Kjøbenhavner, Kulsvier, Lollik, Bornholmer, ja »lad dem komme, hvo som komme vil«; men et maa Jyderne være enige om, det: at kjøre dem agterud alle tilhobe.« 

(citat er fra "Sidste omgang" af Peter Kjeldsen - omtalt i Århus Stiftstidende)


Muligvis en jyde i fuld udrustning til Jyllandsløbet

 
Klar til at rykke 
 
 
Starten er gået, og som sædvanlig er der nogle forældre der ikke lige når at flytte sig 
 

Nyheder

  Næstved Bicycle Club - Jørgen Jensens Vej 2, st. - 4700 Næstved - nbc@nbc-cykling.dk - Tlf: 41 94 62 08 en løsning fra Klubmodul