Oversigt over, hvordan du bliver medlem og hvad får du får dit medlemskab af NBC:
(I tilfælde af modstrid mellem denne oversigt og NBC’s vedtægter, har vedtægterne forrang)

Medlemskab

Alle med tilknytning til NBC skal være medlem i ”en eller anden form” og have tilknytning til en af følgende nedennævnte type af medlemskab:
(der gøres opmærksom på, at forældre til børn under 18 år, som der er tegnet medlemskab for, implicit har stemmeret til generalforsamlingen på børnenes vegne samt adgang til diverse arrangementer som involverer børnene.). Såfremt forældre eller andre ønsker at gøre brug af nogle af de tilbud, som NBC i øvrigt tilbyder, skal forældre individuelt tegne et medlemskab.
Medlemskab løber fra 1/11-30/10 og kontingent opkræves pr. 1/11. Såfremt man er eksisterende medlem trækkes kontingent automatisk, dog med notifikation 10 dage før pr. mail eller SMS.
Såfremt man som nyt medlem meldes ind senere end 1/7 betaler man halvt kontingent frem til 1/11.
 

Derudover gøres opmærksom på:


   • Licens tegner og betaler man selv (der kan gælde specielle aftaler på Teams) Se nærmere på dette link.      
   • Chip bestiller og betaler man selv. Se nærmere på dette link
   • Cykeltøj og udstyr betaler man selv (der kan gælde specielle aftaler på Teams)

Nyt medlem

Som nyt medlem har man en prøveperiode på en måned, før man skal betale kontingent for deltagelse.
Desuden har man mulighed for at leje en cykel (se nærmere under lejecykler) på fordelagtige vilkår.
Det er obligatorisk at træne i NBC cykeltøj. Nye medlemmer tilbydes 33% rabat på et sæt korte cykelbukser, 1 kortærmet trøje samt en vindvest. De 33% refunderes efter købet mod forevisning af kvittering til kasserer. Cykeltøj købes gennem klubbens webshop.
For at blive nyt medlem, skal man først oprette en profil på hjemmesiden. Dette gøres på forsiden, ved at flytte musen op i øverste højre hjørne og vælge opret profil.

Aktivt medlemskab

For ryttere på alle årgange fra U11 – Senior. Typisk vil rytter være licensrytter med NBC som moderklub (dog er det ikke et krav, at man har licens, men hvis man deltager i træning mv. hører man til denne gruppe)
Prisen er 750,- kr. årligt, og der kan tilmeldes HER.

Ressource medlemskab.

For forældre, søskende eller andre, som ønsker et medlemskab i NBC for at støtte og/eller som ønsker at deltage i NBC’s arrangementer og/eller tilbud. Denne gruppe henvender sig også til hjælpere, trænere, mekanikere og andre som er tilknyttet NBC og/eller teams under NBC som evt. skal have f.eks. en driver eller mekaniker licens under NBC. Medlemmer i denne gruppe kan også være ryttere, som ønsker tilknytning til NBC, men måske har sin licens i anden moderklub.
Prisen er 300,- kr. årligt, og der kan til meldes HER.

Æres Medlemskab

Personer som gennem langt og aktivt virke har gjort noget særligt for NBC og som udnævnes af bestyrelsen til Æresmedlem.
Æresmedlemskab gælder livsvarigt og er gratis. 

Hvad gælder for de respektive medlemskaber:   

De ”ord” som er fremhævet med understregning, kan du trykke på, så linkes du til andet sted på hjemmesiden, med mere info. "Ord" som er fremhævet, med fed, er beskrevet nærmere længere nede på siden, under dette skema.
 


 

Aktivt medlemskab

Ressource Medlem

Æres Medlem


NBC

Team (der kan gælde individuelle regler på forskellige teams)

 

 

Ret til deltagelse i Hold 1 og hold 2, 3 og 4 træning både sommer og vinter, med træner arrangeret af NBC. 

 

Ja

 

Ja

 

Ja, hvis man kan følge med

 

Ja, hvis man kan følge med

Ret til deltagelse i MTB træning om lørdagen fra ca. 1/10 – 31/3 

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

Ret til styrke træning i Happy2Fitness ca. 1/10 -31/3

(anbefales først fra U17)

Ja, gratis mod at man lever op til modydelse jf. aftale, og at man er aktiv licensrytter

 

Ja, gratis mod at man lever op til modydelse jf. aftale

 

Nej, kræver aktivt medlemskab

 

Nej  

Lejecykel – både racer og MTB cykel

Ja

(500 kr. pr. sæson racer og 800 kr. MTB)

 

Ej relevant

Ja

(500 kr. pr. sæson racer og 800 kr. MTB)

Ja

(500 kr. pr. sæson racer og 800 kr. MTB)

Fælles klubtur ultimo september til afslutningsløb i Sønderjylland med 2 overnatninger .

Kun hvis denne gennemføres.

 

Gratis

(værdi ca. 550 kr.)

 

Tilskud fra NBC på ca. 550 kr. som er inkluderet i Teamtilskud, hvorfor betaling bliver fuld pris ved tilmelding.

 

Fuld pris

 

Fuld pris 

Præmiepenge

 

 

Ja

 

Nej (såfremt Teams ønsker udbetaling skal det finansieres af Teams)

 

Ej relevant

 

Nej

Rytterpræsentation i marts i lokalområdet med lettere traktement.  (som regel 3. fredag i marts).  

Kun hvis denne gennemføres.

Gratis adgang – mindre egenbetaling til mad og drikke (typisk ca. 100 kr.)

Gratis adgang – mindre egenbetaling til mad og drikke (typisk ca. 100 kr.)

Gratis adgang – mindre egenbetaling til mad og drikke (typisk ca. 100 kr.)

Gratis adgang – mindre egenbetaling til mad og drikke (typisk ca. 100 kr.)

Distriktslejr i Næstved for 10-17 årige (Altid 1. weekend i marts)

NBC betaler for deltagelse forudsat 1 dags voksen hjælp under distriktslejren

(værdi ca. 350 kr.)

 

Ej relevant

 

Ej relevant

 

Ej relevant

Tour de Himmelfart Etapeløb i Odder til Kristi Himmelfart (Der er fælles tilmelding til TDH i NBC) (se nærmere under Tour de Himmelfart)

Se også under Tour de Himmelfart 
 

NBC betaler for løbsdeltagelse forudsat en dags voksen hjælp til NBC eget løb

(værdi ca. 650,- kr.)

 

Ej relevant

 

Ej relevant

 

Ej relevant

Youth Tour. Etapeløb i St. Bededags weekend (man tilmelder selv og efter løb refunderes startgebyr mod bilag)

NBC betaler for løbsdeltagelse forudsat 1 dags voksen hjælp til NBC eget løb

(Værdi ca. 700 kr.)

 

Ej relevant

 

Ej relevant

 

Ej relevant

Sommerfest  

Gratis adgang – mindre egenbetaling til mad og drikke (typisk ca. 100 kr.)

Gratis adgang – mindre egenbetaling til mad og drikke (typisk ca. 100 kr.)

Gratis adgang – mindre egenbetaling til mad og drikke (typisk ca. 100 kr.)

Gratis adgang – mindre egenbetaling til mad og drikke (typisk ca. 100 kr.)

Rytterfest – altid sidste lørdag i oktober måned

Gratis adgang – egenbetaling til mad og drikke (typisk ca. 150 kr.)

Gratis adgang – egenbetaling til mad og drikke (typisk ca. 150 kr.)

Gratis adgang – egenbetaling til mad og drikke (typisk ca. 150 kr.)

 

Gratis (evt. påhæng skal betale)

Tilbud ved indmeldelse nye ryttere om køb af en bluse med korte ærmer, et par korte bukser samt en vindvest med 33% rabat i forhold til normalpris (rabat udbetales efterfølgende ved forevisning af kvittering til kasserer)  

 

Ja

 

Ej relevant

 

Nej

 

Nej

Vinsmagning 1. fredag i oktober

 

Gratis adgang – attraktiv pris for mad

(Typisk 150 kr.)

Gratis adgang – attraktiv pris for mad

(Typisk 150 kr.)

Gratis adgang – attraktiv pris for mad

(Typisk 150 kr.)

Gratis adgang – attraktiv pris for mad

(Typisk 150 kr.)

Adgang til NBC lukket del af hjemmeside og NBC lukket Facebook gruppe

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

NBC licensløb i lokalområdet

Adgang med løbstilmelding - forventning fra NBC at man stiller hjælp til rådighed til løbet

Adgang med løbstilmelding - forventning fra NBC at man stiller hjælp til rådighed til løbet

Forventning fra NBC, at man stiller hjælp til rådighed til løbet

Forventning fra NBC at man stiller hjælp til rådighed til løbet

Adgang til Klublokale

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Klubmesterskab –gennemføres som linieløb (kun licensryttere i NBC kan komme på tale ift. resultater

 

Ja

 

Ja

 

Kan deltage for trænings skyld men ikke nominere sig til præmie

 

Ja

Klub Rekordforsøg - årlig forsøg på at forbedre klubrekord på strækning ved Ganges Bro.

Kun såfremt denne gennemføres 

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

Sommer-træningsløb i Lundby og Brandelev om søndagen i sommerferien (ingen præmier)

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Ja

Sponsorløb (afholdes typisk i august måned på Svalebæk Skole ved Skuderløse).

Kun såfremt dette gennemføres

Gratis adgang og forventning fra NBC om at ”nurse” sponsorer. Mindre egenbetaling for aftensmad og drikke (typisk 50 kr.)

Gratis adgang og forventning fra NBC om at ”nurse” sponsorer. Mindre egenbetaling for aftensmad og drikke (typisk 50 kr.)

Gratis adgang og forventning fra NBC om at ”nurse” sponsorer. Mindre egenbetaling for aftensmad og drikke (typisk 50 kr.)

Gratis adgang og forventning fra NBC om at ”nurse” sponsorer. Mindre egenbetaling for aftensmad og drikke (typisk 50 kr.)

Medaljeløb i Næstved (man behøver ikke licens for køre medaljeløb)

Adgang med løbstilmelding - forventning fra NBC at man stiller hjælp til rådighed til løbet

 

Ej relevant

Adgang med løbstilmelding - forventning fra NBC at man stiller hjælp til rådighed til løbet

 

Ej relevant

Julehygge med glögg, kaffe, kakao og æbleskiver (en lørdag i december)

 

Ja, gratis

 

Ja, gratis

 

Ja, gratis

 

Ja, gratis

Nytårskur  (første lørdag efter nytår)

Afholdes i forbindelse med generalforsamling.

Afholdes  

Ja, gratis

 

Ja, gratis

 

Ja, gratis

 

Ja, gratis

Tilskud ved udtagelse til distriktsture

Ja, med op til 40% af egenbetaling, max. 1.000 kr. (transport betales af rytter)

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Tilskud ved udtagelse til landsholdsture

Ja, med op til 80% af egenbetaling, max. 1.000 kr. (transport betales af rytter)

Ja, med op til 80% af egenbetaling, max. 1.000 kr. (transport betales af rytter)

Ej relevant

Ej relevant

Tilskud ved udtagelse for landshold ved OL, EM eller VM

Ja, med op til 80% af egenbetaling, max. 1.000 kr. (transport betales af rytter)

Ja, med op til 80% af egenbetaling, max. 1.000 kr. (transport betales af rytter)

Ej relevant

Ej relevant

Distriktslejr

Næstved Bicycle Club står traditionsmæssigt for en stor distriktstræningslejr for piger og drenge i U11-U17, samt U19 der ikke kører på team, fra hele Sjælland hvert år den anden weekend i marts. Normalvis på Ellebækskolen afd. Kalbyris. Lejren plejer at huse ca. 200 cykelryttere og klubledere. NBC opfordrer alle ryttere i NBC og forældre til at deltage, da der er mulighed for at være social, hygge sig, få god mad og masser af cykeltræning.
Lejren er gratis for rytterne i NBC, da det bliver årets træningssamling med overnatning, mod at rytteren stiller med minimum en hjælper. Lejren er en væsentlig indtægtskilde for NBC som klub, og derfor må vi ”alle løfte i flok” og der er brug for opbakning og hjælp hele weekenden og NBC har en forventning om, at forældre m.fl. i løbet af weekenden tilbyder sin hjælp min. af to perioder på ca. 4-5 timer. Selvfølgelig gerne mere. Særskilt invitation sendes ud. 

Julehygge

Næstved Bicycle Club står for et arrangement med æbleskiver, glögg og varm kakao. Holdes typisk en lørdag efter lørdagstræning eller som pit stop på ruten. Det er gratis for alle medlemmer og nærmeste familie at deltage.

Klublokale 

Alle medlemmer af NBC kan få en brik, som giver adgang til klublokale på Jørgen Jensensvej 2, 4700 Næstved.
Det koster 100 kr. i depositum at få en brik og den kan fås ved kontakt til kassereren. (se nærmere under Bestyrelsen)
 
Klubmesterskab 
 
Klubmesterskab køres i alle, og gennemføres som et linjeløb. 
Alle kan deltage for trænings skyld, men i forhold til resultater er det kun licensryttere fra NBC, som kan gøre sig gældende.
Der uddeles ikke præmier, men der er pokaler til de bedste til rytterfesten.

Klubture

Pinse

Der holdes traditionsmæssigt tre pinseløb i Jylland – typisk i Silkeborg, Herning og Hammel og/el. Randers. Ofte med en cup indlagt. Det er tre gode løb på forskellige ruter. Næstved Bicycle Club har de sidste år arrangeret fælles klubtur på tværs af alle klasser og teams til Silkeborg med tilskud til licensryttere. Familie/kærester og søskende er ligeledes velkomne til kostpris. Man er som udgangspunkt selvtransportabel, men fælleskørsel kan ofte aftales. Turen varer fra fredag aften til pinsemandag efter løb. Børn under 17 skal være ifølge voksen og eller jf. aftale med andre voksne på turen. Særskilt invitation sendes ud.

Afslutningsløb Tønder/Sønderborg

De sidste løb i Danmark holdes altid i Sønderjylland den sidste weekend i september og NBC har mangeårig tradition for at arrangere klubtur med overnatning i Tønder. Der gives tilskud til licensryttere i NBC og familie/kærester og søskende er velkomne til at deltage til kostpris. Man er som udgangspunkt selvtransportabel, men fælleskørsel kan ofte aftales. Turen varer fra fredag aften til søndag efter løb. Børn under 17 skal være ifølge voksen og eller jf. aftale med andre voksne på turen. Særskilt invitation sendes ud i god tid.

Klub Rekordforsøg

På samme rute på Sorøvej ved Ganges Bro, er der de sidste mange år, i hvert fald siden 1980 og måske længere tilbage, blevet afholdt rekordforsøg på en 10 km distance. Nogle år dog ikke afholdt pga. dårligt vejr.

Deltagere:     Alle med licens i NBC kan deltage (dvs. både grønne ryttere samt teams)

Hvor:             Sorøvej ved Ganges Bro.

Betingelser:  Rytter skal stille med 1 følgebil med chauffør samt en ekstra hjælper til flagpost (gerne TO)
Der skal køres med den gearing og det udstyr, som er lovligt til brug i den klasse, rekordforsøget køres i. Hvis man f.eks. er U13 rytter og oprykket til U15, skal man køre med U13 gearing.   
Der aflyses ved upassende vejr.
Der køres i alle klasser og drenge og piger opdelt.

De nuværende NBC klubrekorder er som følger pr. 6/9 2016:

 • U11 Jan Bo Petersen 18:29 32,46 km/t 1980
 • U13 Oliver Heine 16:25 36,54 km/t 2014
 • U15 Jan Bo Petersen 14:23 41,71 km/t 1984
 • U17 Jan Bo Petersen 13;44 43,69 km/t 1986
 • U19 Jan Bo Petersen 12:56 46,39 km/t 1987
 • SEN Jan Bo Petersen 13;06 45,80 km/t 1988
 • U11P Paulina Pedersen 20:44 28,94 km/t 2016
 • U13P Olivia Pedersen 21:29 27,93 km/t 2016
 • U16P Christina Phayphim 18:36 32,26 km/t 2014
 • U19P Johanne Marcher 15:04 39,82 km/t 2016
 • DA Ledig

Lejecykel

Det er muligt at leje både racer- og MTB cykler i klubben. Det er fortrinsvis målrettet til nye medlemmer i børne- og ungdoms rækkerne, men såfremt der er ledige cykler kan andre evt. også leje. Der er en prøveperiode på 3-4 træninger, hvorefter man enten afleverer cyklen tilbage i samme stand, som da den blev udlånt. Hvis man fortsætter koster det 500 kr. for en racercykel pr. sæson eller 800 kr. for en MTB. Leje af cykel betales gennem klubbens webshop. Kontaktperson for udlevering er Jan Stifinder (se under trænere).   

Medaljeløb

For børn og unge med interesse for at prøve at køre et cykelløb er medaljeløbet en god start. Ryttere kan tilmelde sig medaljeløb uden at være medlem af en cykelklub eller at have indløst licens. Hvis man har licens, kan man også deltage, hvis man ikke har kørt points ind.
Det er gratis at deltage og der er ikke krav til cykel og/eller udstyr. Der er altid medaljer til alle deltagere.
NBC har også tradition for at afholde et årligt medaljeløb. Dette afholdes som en enkeltstart.
Der er medaljeløb ved flere klubber rundt omkring på Sjælland. Der kan findes en kalender, som udkommer omkring april måned på dette link

Vejledende linjeløbsdistancer – landevejU9: 4km
U11: 7 km
U13: 10 km
U15: 15 km
U17: 15 km

Vejledende linjeløbsdistancer - landevej

U9: 4km
U11: 7 km
U13: 10 km
U15: 15 km
U17: 15 km
 
Medlemsfordele
Vores sponsorer giver en række tilbud og rabatter til medlemmer af Næstved Bicycle Club. Man skal være oprettet som medlem for at se disse.
Medlemsfordele kan findes på hjemmesiden under "om os" - "medlemsfordele".

NBC Licensløb

Det er et krav fra DCU, at klubber som udbyder licenser, skal arrangere et årligt løb. Såfremt NBC ikke overholder denne forpligtelse bliver vi pålagt en betragtelig bøde fra DCU. Der er meget arbejde i at organisere og få afviklet løbet og det kræver alle de ressourcer, som klubben kan fremskaffe. Det er derfor vigtigt, at alle ryttere, Trafik Officials, forældre m.fl. bakker op om denne dag og hjælper til, både før, under og efter løbet. 

Nytårskur

Næstved Bicycle Club står for et arrangement med bobler, sodavand og kransekage. Holdes typisk i forbindelse med generalforsamlingen, efter nytår. Det er gratis for alle medlemmer og nærmeste familie at deltage.

Præmiepenge

Der gives præmiepenge til licensryttere i form af gavekort til Næstved Cykel Center ud fra indkørte points i årets løb (uddeles til rytterfest i oktober)

0-15 points indkørt                 150 kr.
16-30 points indkørt               250 kr.

31-59 points indkørt               400 kr.

Mere end 60 points indkørt – 500 kr.

Hvorvidt der gives præmiepenge til ryttere på teams, afgøres individuelt på teams. Og i så fald afregnes disse af teams.

Herudover udbetales 250 kr. for podieplads til DM i linieløb og enkeltstart, ved udtagelse til OL, EM eller VM, samt podieplads i disciplinen omnium på bane. Dette gælder også Teamryttere.

Rytterfest

Hvert år den sidste lørdag i oktober holdes der rytterfest på tværs af alle klasser incl. Teams. Familie/kærester mv. er velkomne og der serveres lækker buffet og drikkevarer til rimelige priser. Det er afslutningen på sæsonen og der deles pokaler og præmiepenge ud.

Rytterpræsentation

Der holdes hvert år (som regel den 3. fredag i marts) fælles rytterpræsentation for alle licensryttere med NBC som moderklub. Dvs. både for grønne NBC ryttere og fra junior-, Elite DCU- samt Pigeteam. Alle er velkomne og arrangementet arrangeres med et lettere traktement.  Alle ryttere præsenteres enkeltvis og tøjet og cykler vises frem. En god aften og start på den nye sæson.

Sommerfest  

Der holdes hvert år sommerfest ultimo juni / primo juli, som afslutning på sæsonen før sommerferie. Holdes med grill og hyggeligt samvær. Særskilt invitation sendes ud.

Sommertræningsløb i Lundby og Brandelev  

For at give ryttere, som ikke er på ferie trænings mulighed, arrangeres der hver søndag kl. 10 sommertræningsløb skiftevis i Brandelev (Krømlingevej/Størlingevej, 4700 Næstved) og Lundby (Lundby Torpvej/Apotekervej, 4700 Næstved). Før start er der indskrivning og opvarmning. 
Alle ryttere – også fra naboklubber er velkomne.
Der køres på rute, som kræver minimum seks flagposter.

Anbefalede distancer i Brandelev, selvom man selvfølgelig er velkommen til at køre mere eller mindre:

U11: en omgange = 12 km
U13: to omgange = 24 km
U15: tre omgange = 36 km
U17: fem omgange = 60 km
Jun/Sen: syv omgange = 84 km

Anbefalede distancer i Lundby, selvman man selvfølgelig er velkommen til at køre mere eller mindre:
U11: to omgange = 16 km
U13: tre omgange = 24 km
U15: fem omgange = 40 km
U17: syv omgange = 56 km
Jun/Sen: ni omgange = 72 km

Tilmelding forud.
Samlet start med master.
Ingen præmier

Sponsorløb

Sponsorløb afholdes en til flere gange i løbet af sæsonen. Hovedsageligt med det formål at give vores sponsorer en oplevelse af et ”rigtigt cykelløb”. Sponsorløb strikkes sammen ud fra sponsorønsker, men f.eks. på den måde at sponsor og NBC (team) er værter, og sponsor får mulighed for at invitere medarbejdere og/eller kunder eller andre til cykelløb og efterfølgende spisning, f.eks. grill.
Der køres på en afmærket rute og deles op i klasser med tempo, så der er niveauer for alle. Ryttere fra NBC og teams er guider / vejkaptajner og denne dag køres der på sponsors præmisser, så de får en god cykeloplevelse sammen med ”rigtige” cykelryttere.
Der sluttes af med spisning under afslappede forhold.
Tidligere sponsorløb er afholdt ved Svalebækskolen ved Haslev i samarbejde med den lokale Idrætsforening.  

Tilskud

NBC yder tilskud til ryttere som udtages til distrikts- og landsholdsture samt til EM, VM og OL.

Generelt gælder det, at der ikke ydes tilskud til transport og ryttere skal selv ansøge NBC og tilskud udbetales efterfølgende mod dokumentation.
Ved udtagelse til distriktshold (dvs. udtaget af Distrikt Sjælland), dækkes op til 40% af egen betaling, dog maks. 1.000 kr.
Ved udtagelse til landshold af NBC ryttere udenfor teams dækkes op til 80% af egen betaling, dog maks. 1.000 kr.

Ved udtagelse af alle ryttere til EM, VM og OL dækkes op til 80% af egen betaling, dog maks. 1.000 kr.

Ved andre ansøgninger til NBC bestyrelse tages der beslutning i hver enkelt sag.

Tour de Himmelfart (TDH)

Der holdes hvert år Tour de Himmelfart Etapeløb i Odder for U11-U19. Som navnet antyder, holdes det altid i Kristi Himmelfartsdagene fra torsdag til og med lørdag. Det er det største etapeløb i ungdomsklasserne i Danmark og der kommer mange ryttere fra udlandet, hvilket gør løbet meget attraktivt. Såfremt man stiller med voksen hjælper svarende til 1 dags arbejde til NBC’s eget løb, refunderer NBC løbsdeltagelse for en licensrytter. Tilmelding foregår centralt fra klubben og der sendes info ud i god tid. Man deltager på egen hånd – dog vil der næsten altid være flere fra klubben, som man kan følges med. Der er mulighed for bookning af overnatning og forplejning på skole i Odder eller man kan selv finde kost og logi. 

Vinsmagning 

Den første fredag i oktober holdes der vinsmagning arrangeret af Andersen Vinhandel. Der serveres en lækker anretning til arrangementet.

Youth Tour Etapeløb

Der holdes hvert år Youth Tour etapeløb i St. Bededags weekenden på Sjælland for U11-U19. Til dette løb kommer der også mange ryttere fra udlandet og specielt fra Sverige/Norge. Tilmelding foretager man selv. Såfremt man stiller med en voksen hjælper svarende til en dags arbejde til NBC’s eget løb, refunderer NBC løbsdeltagelse for en licensrytter efter løbet mod bilag. Man deltager på egen hånd – dog vil der næsten altid være flere fra klubben, som man kan følges med.

Hold i dag

Instagram